home

Welkom op de site van Helder-leerhulp. Ervaart uw kind moeilijkheden op het gebied van lezen, spelling, rekenen, studievaardigheden of schrijven? Of maakt u of uw kind zich zorgen over de CITO toets ?